Välkommen till SACA

SACA(Swedish Association for Concrete Admixtures) är branschorganisationen för de svenska tillverkarna av tillsatsmedel till betong och medlemmar är: BASF Sverige, Mapei, Sika Sverige och Chryso Nordic.

SACA:s organisation består av ledamöter från de resp företagen samt ordföranden Evert Sandahl.

SACA:s verkar för officiell representant för de svenska betongtillsatsmedeltillverkarna vid kontakter med myndigheter och andra organisationer

SACA:s uppgift är att visa på den tekniska och miljömässiga nyttan med att använda moderna betongtillsatsmedel.

SACA verkar för att förbättra den tekniska och miljömässiga profilen hos tillsatsmedlen genom att ge en korrekt information till samtliga parter.

SACA deltar i det europeiska standardiseringsarbetet rörande betong och dess delmaterial

SACA samarbetar på europeisk basis med EFCA (European Federation for Concrete Admixture)

Copyright © SACA 2019