Miljö

Betongtillsatsmedels främsta bidrag för att minska miljöbelastningen är:

Skriften: Concrete admixture and the environment, som återfinns under fliken Information, beskriver betongtillsatsmedel och deras miljöpåverkan.

De allra flesta betongtillsatsmedlen är BASTA-registrerade. Om något medel saknas vv kontakta respektive leverantör.

Miljövarudeklarationer (EPD)

Den europeiska organisationen för tillverkare av betongtillsatsmedel EFCA har utarbetat modell EPD för sex kategorier av tillsatsmedel. Dessa har verifierats såsom varande i överensstämmelse med EN 15804 och ISO 14025 och publicerats av det oberoende tyska institutet IBU (Institut Bau und Umwelt)

Respektive EPD finns är publicerade under fliken Information.

EPD finns för nedanstående kategorier av tillsatsmedel och de svenska tillverkarna, som är medlemmar i SACA, har genom en godkänt IBU-förfarande, visat att deras produkter uppfyller kraven för EFCA:s modell EPD. Detta innebär att LCA-data och övrigt innehåll i EFCA:s EPD gäller och kan användas för LCA-deklarationer av byggprodukter och hela byggprojekt, där nedanstående produktkategorier används.

Copyright © SACA 2019