Information

Broschyrer


Mottagning och lagring av betongtillsatsmedelSynad har utfört lakningsförsök hos betong med tillsatsmedel. Resultatet visar att polymererna sitter fast i cementmatrisen. Vid normala doseringar lakas dessa inte ut i detekterbara mängder.


Kvalificerad information om tillsatsmedels miljöpåverkan finns i skriften:
Concrete Admixture and the Environment 6th edition December 2016


Information om användningen av PCE-baserade tillsatsmedel vid gjutning av industrigolv hittas på:
The use of PCE-based superplastizer for the construction of Industrial FloorsSkrifterna är framtagen av organisationen Deutsche Bauchemie. En detalj som skiljer skriften från svenska förhållanden är Vattenskyddsklasser. Dessa används endast i Tyskland och har liten relevans för användningen av tillsatsmedel eftersom eventuella rester går till destruktion.

Har du frågor kring innehållet eller inte förstå den engelska texten fullt ut vv vänd dig till evert.sandahl@tele2.se.


EFCA Model European Environmental Product Declarations (EPD)


AIR ENTRAINING ADMIXTURES


HARDENING ACCELERATING ADMIXTURES


PLASTICISING ANDSUPERPLASTICISING ADMIXTURES


RETARDING ADMIXTURES


SET ACCELERATING ADMIXTURES


WATER RESISTING ADMIXTURESCopyright © SACA 2019