Broschyrer

Mottagning & lagring i fabrik


SACA har rekommendation om hur tillsatsmedel i bulk ska hanteras och lagras hos betongtillverkare


PCE i industrigolv


Information om användningen av PCE-baserade tillsatsmedel vid gjutning av industrigolv finns väl beksrivet i rapporten från Deuteche Bauchemie
Miljöinformation

Tillsatsmedel bidrar till en hållbar miljö


En vitbok från SACA / EFCA om tillsatsmedel, miljöpåverkan och resursanvändningTillsatsmedel och miljö


Kvalificerad information om tillsatsmedels miljöpåverkan finns i 6:e utgåvan av Deutche Bauchemies rapport från 2016


En detalj som skiljer skriften från svenska förhållanden är Vattenskyddsklasser. Dessa används endast i Tyskland och har liten relevans för användningen av tillsatsmedel eftersom eventuella rester går till destruktion.

Lakningsförsök


Synad,i Frankrike har utfört lakningsförsök hos betong med tillsatsmedel.


Resultatet visar att polymererna sitter fast i cementmatrisen. Vid normala doseringar lakas dessa inte ut i detekterbara mängder.


EPD

Environmental Product Declarations

Miljövarudeklaration


NYA Modell-EPD'er från EFCA

Gilltiga till och med 2026


SACA/EFCA EPD'er är endast gilltiga för produkter levererade av SACA's medlemmar


EFCA har utarbetat modell-EPD för de vanligast förekommande betongtillsatsmedel,

EPD uppfyller kraven enligt EU's direktiv om byggprodukter CPR (Construction Product Regulation).


Dokumenten är verifierade av oberoende institut och är i överensstämmelse med standarderna EN 15804 och ISO 14025 och är godkända av ECO Platform och accepterade över hela Europa.

 

Klicka på dokumentent för att öppna och ladda ner

EPD - EFCA Infomation Sheet


Information från EFCA om modell EPD'er för tillsatsmedel.

Beskrivning hur de är gjorda och kan användas

EPD - Vattenreducerare och flytmedel

EN934-2, tabell 2&3

EPD - Luftporbildare

EN934-2, tabell 5

EPD - Retarder

EN934-2, tabell 8

EPD - Hållfasthets accelerator

EN 934-2, tabell 7

EPD -

Bindetids accelerator

EN934-2, tabell 6

EPD - Vattenavvisande tillsatsmedel

EN934-2, tabell 9

SACA

Copyright © Alla rättigheter förbehållna